Na prośbę konsulatu RP w St Louis, przekazujemy poniższą informację:

19 marca tego roku, w parafii św. Agaty w St. Louis, odbędzie się tegoroczny dyżur konsularny. Na liście oczekujących jest już około 20 osób.

Osoby te będą kontaktowane telefonicznie przez Konsulat w Chicago i, po zweryfikowaniu ich sytuacji paszportowej, informowane o dokumentach potrzebnych do wizyty paszportowej 19 marca.

Dodatkowe osoby zainteresowane wymianą paszportu proszone są o wysłanie

do Konsulatu Honorowego RP w St. Louis informacji zawierającej:
1) imion i nazwisk osób zainteresowanych
2) ich dat i miejsc urodzenia
3) numeru telefonu do kontaktu

Uprzejmie proszę o umieszczenie tej informacji w Państwa mediach społecznościowych, jak również przekazanie jej członkom i sympatykom Państwa organizacji.
 
Z poważaniem,

Wojciech Golik
Konsul Honorowy RP
ph. 314-439-6883
KHRPSTL@gmail.com