Dyżur Konsularny w St Louis odbędzie się w lutym 2020 (dokładna data jeszcze nie została potwierdzona). Aby przygotować się do złożenia wniosku o paszport, należy zapoznać się z informacją paszportową na polskiej wersji strony  internetowej Konsulatu: https://chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/sprawy_paszportowe.

Wniosek paszportowy będzie można wypełnić na miejscu w St. Louis podobnie jak i fotografie paszportowe.  Osoby, które nie posiadają numeru PESEL mogą wypełnić wniosek o nadanie tego numeru wcześniej – druk można pobrać z ww. strony internetowej Konsulatu w Chicago. 

Miejsce: Parafia Sw Agaty, St. Louis 3239 S 9th St, St. Louis, MO 63118 

Rejestracja:
Zainteresowane osoby proszone są o skontaktowanie się z konsulatem honorowym w St Louis – najlepiej via email.

Wojciech L. Golik
Konsul Honorowy RP w St. Louis
tel: 314-439-6883
e-mail: khrpstl@gmail.com