STATEMENT OF SAINT LOUIS POLONIA BOARD REGARDING THE NEWLY PASSED  LAW PERTAINING TO THE POLISH INSTITUTE OF REMEMBRANCE

It is with great regret and sadness that we acknowledge the signing by Polish President Andrzej Duda the newly passed law pertaining to the Polish Institute of Remembrance (IPN). In our opinion, this law, in its recently amended form, threatens and infringes upon the rights of freedom of speech, unrestricted academic inquiry and research as well as the development of good, friendly cooperation between Polish and Jewish organizations in the United States and other countries.

At the same time, as a Polish-American community organization, we want to express strong opposition, if not protest, against the usage in public statements and writings concerning WWII and the Holocaust the unjust —  from the historical point of view — and factually incorrect phrase « Polish death camps ». This phrase incorrectly suggests the responsibility of the Polish Underground State for the genocide of European Jews, the crime committed by Nazi Germany during WWII on Polish soil. There is no doubt that such problematic ways of expression, whenever they appear in public speeches or publications, should be met with demands for official corrections and adherence to historical facts. However, our knowledge and experience of the Polish-American cultural community organizers in St. Louis suggests that these incorrect phrases are mostly used because of ignorance and lack of cultural sensitivities on the part of the authors. Therefore, it is our strong belief that the only solution to this problem should come from efforts in education and engagements in constructive dialogues, not through criminal penalization.  We are worried and concerned that the newly passed law in Poland will have far-reaching and counterproductive consequences.        

Board of Directors Saint Louis Polonia Inc

Feb. 8, 2018

OŚWIADCZENIE  W ZWIAZKU Z NOWA USTAWA O IPN PRZEGŁOSOWANA W SEJMIE RP I PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDĘ

Ze smutkiem i głebokim niepokojem przyjęlismy wiadomość o podpisaniu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o IPN. Uważamy, ze ustawa ta, w jej nowym zmienionym kształcie, zagraża wolności słowa i wypowiedzi, wolności badań naukowych, a także zaufaniu i rozwijaniu wspolpracy miedzy organizacjami polonijnymi i żydowskimi w USA.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że stanowczo sprzeciwiamy sie stosowaniu w publicznych wypowiedziach dotyczących zagłady narodu żydowskiego w czasie II Wojny Światowej niesprawiedliwego i – z historycznego punktu widzenia – faktograficznie błędnego określenia “polskie obozy koncentracyjne” lub “polskie obozy zagłady”. Określenia te nieslusznie sugeruja odpowiedzialność Państwa Polskiego za zbrodnie popełnione przez Niemcy Nazistowskie. Nie ma wątpliwości, że w takich wypadkach należy protestować i domagać się oficjalnych sprostowań w imie prawdy i obrony dobrego imienia Polski. Jednak nasza wiedza i doświadczenie w działalnosci społeczno-kulturalnej w środowisku amerykańskim wskazuja, że na ogół przyczyną stosowania tej fałszywej zbitki językowej jest brak wiedzy historycznej oraz wrażliwości kulturowej ze strony autorów wypowiedzi. Stoimy na stanowisku, że droga do naprawy tej sytuacji jest edukacja i dialog w sferze publicznej, a nie penalizacja prawna.  Obawiamy się , że wprowadzenie tej ustawy będzie mialo efekt przeciwskuteczny.

Zarzad Saint Louis Polonia Inc.

St Louis, 8 Lutego 2018