Dyżur Konsularny w St. Louis

sobotę 5 listopada 2016 odbędzie się w St. Louis Dyżur Konsularny. W trakcie dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie nowego paszportu.

  • Data – sobota, 5 listopad 2016
  • Godziny przyjęć – 9:00 – 16:00 (9:00 AM – 4:00 PM)
  • Lokalizacja – Kościół św. Agaty (plebania), 3239 South 9th Street (przy ulicy Utah), Saint Louis, MO 63118.

W celu uniknięcia kolejek, zostaną ustalone terminy spotkań z konsulem. Proszę o kontakt telefoniczny z Konsulatem Generalnym RP w Chicago pod numerem telefonu(312) 337-8166 wew. 231 w celu dokonania rejestracji na konkretną godzinę. Wcześniejsza rejestracja jest niezbędna w celu zapewnienia, że wnioskujący posiada wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o paszport.

Przygotowując się do złożenia wniosku o paszport, proszę o zapoznanie się z informacją paszportową na stronie: www.chicago.msz.gov.pl W szczególności proszę zwrócić uwagę na następujące zasady warunkujące wydanie polskiego paszportu:

– Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa. Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa.

– Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje rodzice. Wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

– Jeśli nie posiadają Państwo numeru PESEL lub nie jesteście Państwo pewni posiadania numeru, proszę o kontakt pod numer telefonu (312) 337-8166 wew. 229 lub 231.

– Dla Państwa wygody, podczas dyżuru będzie dostępny fotograf wykonujący poprawne zdjęcia biometryczne do paszportów. Opłata za cztery (4) zdjęcia wynosi $18. Dopuszczalne formy płstności za zdjęcia to gotówka lub czek.

Robert Ogrodnik

Konsul Honorowy Emeritus

Konsul Honorowy RP w St. Louis

Dodatkowe informacje

Szukając  informacji paszportowej na stronie: www.chicago.msz.gov.pl  należy po otworzeniu strony angielskiej  kliknąć w „text version” na  Polski  a następnie na INFORMACJE PASZPORTOWE. (informacja paszportowa jest tylko na stronie polskiej).

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać do:

Robert Ogrodnik – Konsul Honorowy Emeritus – tel.:  (314) 821-6130 lub

(314) 822-6266,  e-mail: robert.ogrodnik@sbcglobal.net

Eugeniusz Brzyski – Sekretarz Oddz. Missouri Kongresu Polonii Amerykańskiej

tel.: (314) 991-0221, e-mail: wgbrzyski@sbcglobal.net