Dyżur Konsularny w St. Louis 

W sobotę 17 maja 2014 odbędzie się w St. Louis Dyżur Konsularny. W trakcie dyżuru przyjmowane będą wnioski o wydanie nowego paszportu.

Wnioski muszą być składane osobiście co wymagałoby wizyty w konsulacie w Chicago. Dyżur konsularny umożliwi złożenie wniosków w St. Louis.
 Data – Sobota, 17 maj 2014
 Godziny przyjęć – 9:00 am – 4:00 pm 

 Lokalizacja – Kościół Św. Agaty (plebania) 3239 South 9th Street (przy ulicy Utah) St. Louis, MO 63118-2629

W celu uniknięcia kolejek, zostaną ustalone terminy spotkań z konsulem. Proszę o kontakt telefoniczny (312) 337-8166 wew. 228 w celu dokonania
rejestracji na konkretną godzinę. Wcześniejsza rejestracja jest niezbędna w celu zapewnienia, że wnioskujący posiada wszelkie niezbędne dokumenty
do złożenia wniosku o paszport.

Przygotowując się do złożenia wniosku o paszport, proszę o zapoznanie się z informacją paszportową na stronie: www.chicago.msz.gov.pl W
szczególności proszę zwrócić uwagę na następujące zasady warunkujące wydanie polskiego paszportu:

Jedynie obywatel Polski może składać wniosek o polski passport. Dodatkowo, jeśli Państwa poprzedni paszport był wydany przed 1993
rokiem, konieczne będzie dokonanie procedury poświadczenia obywatelstwa polskiego. Szczegółowe informacje na temat poświadczenia
obywatelstwa udziela konsul Eriusz Rybacki pod numerem telefonu (312) 337-8166 wew. 207 lub chicago.passport-visa@msz.gov.pl.
Wnioski o wydanie paszportu nie mogą być rozpatrywane bez wcześniejszego poświadczenia posiadania obywatelstwa.

Polskie paszporty mogą być wydawane wyłącznie na podstawie polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i małżeństwa).

Nie ma możliwości złożenia wniosku o passport bez numeru PESEL. Jeśli nie posiadają Państwo numeru PESEL lub nie jesteście Państwo
pewni posiadania numeru, proszę o kontakt pod numer telefonu (312) 337-8166 wew. 230, 231 lub 228 bądź poprzez email
chicago.passport-visa@msz.gov.pl.

Jeśli nazwisko w nowym paszporcie wymaga zmiany nazwiska i/lub imienia (np. w wyniku zawarcia związku małżeńskiego) i nie
posiadacie Państwo stosownego polskiego dokumentu potwierdzającego zmianę, proszę o kontakt z konsulem Jackiem Bryniakiem pod
telefonem (312) 337-8166 wew. 228 lub email: chicago.passport-visa@msz.gov.pl.

W przypadku składania wniosku o paszport dla dziecka poniżej 18 roku życia, obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga
rodziców jest obowiązkowa.

• Dzieci urodzone w USA, których przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo polskie, muszą mieć umiejscowione amerykańskie akty
urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego przed złożeniem wniosku o paszport. Szczegółowych informacji na temat umiejscowień
udziela konsul Jacek Bryniak pod telefonem (312) 337-8166 wew. 228 lub email: chicago.passport-visa@msz.gov.pl

Dla Państwa wygody, podczas dyżuru będzie dostępny fotograf wykonujący poprawne zdjęcia biometryczne do paszportów. Opłata za cztery (4)
zdjęcia wynosi $18. Dopuszczalne formy płatności za zdjęcia to gotówka lub czek.
Robert V. Ogrodnik · Konsul Honorowy · Konsulat Honorowy RP w St. Louis · Tel: (314) 822-6266 or (314) 821-6130

Polish Passport Application

A representative from the Consulate General of the Republic of Poland will be in St. Louis on Saturday, 17 May 2014 to accept applications for new
passports, including renewal, replacement and to answer any questions regarding passports.

Application for passports must be made in person and normally this would require travel to Chicago. However, the visit to St. Louis by a
representative from the Consulate General will eliminate the need to travel to Chicago for those applicants taking advantage of this arrangement.
 Date – Saturday, 17 May 2014
 Time – 9:00 am to 4:00 pm
 Location – Saint Agatha Church (rectory) 3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis, MO 63118-2629

All applicants for passports must register in order to allow our Consulate General in Chicago to qualify the data required for passport application and
to schedule an appointment time on 13 April. Kindly call Consul Jacek Bryniak at (312) 337-8166 ext. 228 for the registration and to schedule
an appointment.

In preparing application for a Polish passport, refer to website: www.chicago.msz.gov.pl for instructions and note the following mandatory rules
governing the issuance of Polish passports:

Only a Polish citizen may apply for a Polish passport. Also, if your previous passport was issued before 13 April 1993, confirmation of
citizenship will necessary. Whether applying for, or confirming Polish citizenship, contact Consul Eriusz Rybacki at (312) 337-8166 ext.
207 or chicago.passport-visa@msz.gov.pl as application for passport will not be accepted until citizenship is confirmed.

Polish passports may be issued only based on Polish vital statistics documents (birth and marriage certificates)

A Polish passport may not be issued without a PESEL number. If you do not have a PESEL number or you are not sure whether or not
you have one, contact Consul Jacek Bryniak at (312) 337-8166 ext. 228 or chicago.passport-visa@msz.gov.pl.

If you are changing your name in the passport and do not have a Polish marriage certificate or Polish legal document confirming the change
in name, contact Consul Jacek Bryniak at (312) 337-8166 ext. 228 or chicago.passport-visa@msz.gov.pl.

If applying for passport for a child under 18 years of age, both parents must consent in writing, both parents and the minor (over age 5)
must be present.

Children born in the USA to parents with Polish citizenship must “register” the child’s American birth certificate in Poland before applying
for their passport. Contact Consul Jacek Bryniak at (312) 337-8166 ext. 228 or chicago.passport-visa@msz.gov.pl for details.

For your convenience, we will have a photographer available to provide approved passport photos. American Passport and Visa is the photographer
and the charge for four (4) photos is $18 (check or cash accepted).
Robert V. Ogrodnik · Honorary Consul · Polish Consulate in Saint Louis · Tel: (314) 822-6266 or (314) 821-6130