Poniżej podajemy informacje przekazaną przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w St Louis.  Pełny komunikat znajduje się w poniższych załącznikach

2023 wybory do Sejmu RP – khrpstl

Zgłoszenie do spisu wyborców_KG RP w Chicago

Głosowanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odbędzie się w sobotę, 14 października 2023 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą utworzono 402 obwodów głosowania, m.in. obwód głosowania nr 293 z siedzibą w Saint Louis.

Osoby zamierzające wziąć udział wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców (zarejestrować). Można zrobić to na kilka sposobów:

  1. Wyborca może samodzielnie wpisać się do spisu wyborców w okręgu konsularnym. Możliwe jest to na stronie https://ewybory.msz.gov.pl. Jest to najszybszy i najprostszy sposób dopisania się do spisu wyborców.
  2. Jeśli wyborca nie może skorzystać z możliwości zapisu przez Internet, może osobiście złożyć zgłoszenie na piśmie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago (1530 N Lake Shore Dr., Chicago, Il 60610).
  3.  Wniosek można również przesłać pocztą/kurierem na adres Konsulatu.
  4. Wniosek własnoręcznie podpisany może być również wysłany na adres poczty elektronicznej konsula (consul.chicago@msz.gov.pl lub chicago.legal@msz.gov.pl) w formie skanu lub zdjęcia jako załącznik do wiadomości e-mail.

Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku w innej formie (np. telefonicznie, faxem, z podpisem kwalifikowanym, itp.). Zgłoszenie musi być własnoręcznie podpisane przez wyborcę i musi być złożone w języku polskim. W każdym wypadku wniosek musi dotrzeć do Konsulatu najpóźniej w dniu 10 października 2023 roku.

Więcej informacji o wyborach i referendum znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/usa/wybory-i-referendum-2027, a odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyborami i referendum znajdzie Państwo na: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/najczesciej-zadawane-pytania-wybory-i-referendum-2023

Adres obwodu głosowania w St Louis
St. Agatha Church
3239 S 9th Street
St. Louis, MO 63118

 

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W REFERENDUM

PYTANIE 1 : Czy udzial w Referendum jes obowiązkowy?

ODPOWIEDŹ: Udział w referendum nie jest obowiązkowy. Wyborcy ujęci w spisie sporządzonym dla wyborów będą mieli prawo udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą.  [ źródło:  PKW ]

PYTANIE 2: Jak ma postąpić wyborca, który nie chce wziąć udziału w referendum?

ODPOWIEDŹ: Każdy wyborca może odmówić przyjęcia którejkolwiek z trzech kart do głosowania (Sejm, Senat, referendum), bo jak trafnie podkreśla PKW w swoich wyjaśnieniach – wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie jest zmuszony do głosowania w wyborach do jakiegokolwiek organu ani do udziału w referendum. [ źródło: Rzeczpospolita.pl ]

PYTANIE 3: Czy odmowa wzięcia karty wpływa na frekwencję w referendum?

Odmowa przyjęcia karty wyborczej do Sejmu lub Senatu nie ma wpływu na frekwencję wyborczą i ważność wyborów. Sytuacja jest odmienna w referendum, bo w myśl art. 66 ustawy o referendum jego wynik jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Zatem już sama odmowa przyjęcia karty referendalnej wywołuje skutek w postaci niebrania udziału w referendum i nie wpływa na wymagane kworum skutkujące ważnością wyborów.[ źródło: Rzeczpospolita.pl ]

Ustawa o referendum krajowym z d. 14.03 2003r