Poland has officially been entered into the USA’s Visa Waiver Programme, The first country in five years to join the programme, from November 11th Poles can travel to the United States for 90 days business or tourism without applying for a visa.  To enter the Unites States, Polish visitors need to register through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA), using the website at https://esta.cbp.dhs.gov  Apart from obtaining ESTA (at least 72 hours before the planned trip), which currently costs 14 dollars, visa-free travellers must have biometric passports valid for at least three months. Once the authorization is given, they can travel to the US multiple times with the period of two years.

PASZPORTY DLA OBYWATELI POLSKI W ST LOUIS 
PASSPORT FOR POLISH CITIZENS IN ST LOUIS

Dyżur Konsularny w St Louis odbędzie sie w styczniu 2020. Zgodnie z informacja podaną przez Konsulat wymagana jest min. liczba 35 osób ubiegających sie od odnowienie paszportu. Do 1 listopada zarajestrowało sie 20 osób.  
Aby przygotować się do złożenia wniosku o paszport, należy zapoznać się z informacją paszportową na polskiej wersji strony  internetowej Konsulatu: 
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/sprawy_paszportowe, także w zakresie wymogów dotyczących fotografii.   
Wniosek paszportowy wypełnia się na miejscu. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL mogą wypełnić wniosek o nadanie tego numeru wcześniej – druk można pobrać z ww. strony internetowej Konsulatu.Zainteresowane osoby proszone są o skontaktowanie się z konsulatem w St Louis. 
Wojciech L. Golik
Konsul Honorowy RP w St. Louis
tel: 314-439-6883 
e-mail KHRPSTL@gmail.com